Sasebo Heavy Industries
Sasebo Heavy Industries Co., Ltd.
JAPANESE
Home Business Corporate Info IR Information Network Contact Us  
  SITE MAP    
IR News 
 
     
Board of Directors
  (As of April 1, 2018 )        
         
  Chairman
  Tatsuhiko Namura
  President
  Kensuke Namura
 Acting President and Representative Director
  Yoichi Kato
 Director, Managing Executive Officer
  Mitsushi Mori
  Director
  Syuzo Yoshioka  
  Corporate Auditor
  Teruyuki Shibuya  
  Toshitsugu Doi  
  Nobuyuki Iseki  
  Executive Officer
  Kazuaki Makihara  
  Shigekazu Hayashi  
  Toshinori Imada  
  Kiyotoshi Okuda  
  Syuji Kiyota  
  Tadao Ishida
 
  Yoshiro Kurita
 
   
  PAGE TOP